Lagom Massage
Precies wat je nodig hebt!

Privacy


Om een goede behandeling te kunnen geven heb ik gegevens van u nodig. persoonsgegevens, maar ook aantekeningen en behandelingen. Deze komen samen in een dossier. 

Ik ben de enige die toegang heeft tot uw dossier. Ik heb ook een geheimhoudingsplicht/ beroepsgeheim hiervoor.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekend onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoons en medische gegevens, en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


het delen van uw gegevens of een deel hiervan wordt expliciet gedaan als u daar toestemming voor heeft gegeven.


De gegevens in het dossier blijven 20 jaar bewaard. 

E-mailen
Bellen
Map